fbpx

Ceník

Tyto cenové kalkulace jsou spočítány na nejčastější varianty zakázek grafického designu. Berte prosím na zřetel, že každá zakázka je individuální a skutečná cena se může od těchto variant lišit. Součástí ceníku jsou modelové kalkulace vypočítané podle reálné zakázky. Aktualizováno 1. 8. 2020.

Grafický návrh loga

Aby se vaše logo stalo smysluplným a praktickým nástrojem vizuální komunikace s vašim zákazníkem, potřebuji znát co nejvíc informací o hodnotách, záměrech a marketingové strategii, pro kterou budu logo navrhovat. Je třeba definovat co nejpřesnější zadání. Pro návrhy loga jsem připravila dvě nejčastější cenové varianty.

Varianta exclusive:

Díváte se na logo jako na dobrou investici do budoucna. Budujete svou vizuální identitu na základě marketingového plánu s jasným záměrem a uvědomujete si důležitost loga jako nástroje pro budování značky, která má jasnou profesionální hodnotu.

Varianta basic:

Jste malá nízkonákladová firma s omezeným dosahem, ale přesto chcete mít originální a profesionálně zhotovené logo připravené pro časté používání v různých formátech, velikostech, úpravách.

Logo – varianta exclusive

Zaslání dotazníku a příprava přesného zadání pro vaše logo

Vytvoření moodboardu* pro určení směru grafického designu

ruzova trojka

Konzultace nad dotazníkem a moodboardem*, 1–2 hodiny

Grafický návrh designu loga ve dvou variantách

Zapracování připomínek klienta, maximální počet – 3 kola

Finální zhotovení loga v různých formátech pro jeho použití v tiskové i digitální verzi

Vytvoření základního logomanuálu v pdf formátu, který obsahuje tři ukázky aplikace loga v praxi

V dotazníku, který vám zašlu e-mailem, popíšete své představy o logu, jeho použití a celkovém záměru vizuální identity. Čím podrobněji a důkladněji to uděláte, tím lépe. Podle tohoto zadání vytvořím moodboard* a následuje konzultace, na které probereme další postup.

Připravím pro vás 2 grafické návrhy loga v č/b a barevné verzi. V případě zájmu, mohu vytvořit návrhů víc, ale dojde tím ke zvýšení ceny. Doporučuji pracovat maximálně se třemi návrhy, aby se předešlo rozhodovací paralýze.

Výběr finální varianty loga probíhá maximálně ve třech připomínkových kolech. Diskutujeme nad návrhy a vybíráme potřebné barvy, písma atd.

Finální, profesionálně zpracované logo obdržíte ve formátech Ai, pdf, eps, jpg, png. Formáty Ai a eps jsou vektorové verze loga, které zachovají jeho vysokou kvalitu při různých změnách velikosti.

Pro další použití vašeho loga obdržíte základní logomanuál. Dokument v digitální nebo tištěné verzi o 10 stranách. Je užitečnou pomůckou pro zachování jednotného vizuálního stylu. Obsahuje základní definici loga a ukázky aplikace loga na firemních materiálech podle vašeho výběru. V ceně jsou tři ukázky. Další vizualizace na přání klienta účtuji cenou 300 Kč/strana.

Chci kvalitní logo jako základ silné vizuální identity pro dlouhodobou strategii

– objednat –

Obchodní podmínky

Další úpravy a korektury, které nebyly v původní kalkulaci účtuji hodinovou sazbou 800 Kč/h.
Cena nezahrnuje náklady na zakoupení fontu/písma.
Cena nezahrnuje licenci na výhradní použití loga. Tento případ řeším smlouvou o licenci.

* Co to je moodboard? Moodboard nebo-li nástěnka je důležitým nástrojem pro komunikaci mezi grafikem a klientem. Pomůže mi pochopit váš vkus, vaše preference v oblasti designu, barev, písma. Pro definici kvalitního zadání loga mi prosím pošlete vše, co vám pro danou oblast přijde inspirativní a líbí se vám (loga a vizuální styly, jiné inspirativní fotografie a obrázky z vašeho okolí, z internetu apod.).

Logo – varianta basic

Zaslání dotazníku a příprava přesného zadání pro vaše logo

Grafický návrh designu loga v jedné variantě

Zapracování připomínek klienta, maximální počet – 2 kola

Finální zhotovení loga pro jeho použití v tiskové i digitální verzi

V dotazníku, který vám zašlu e-mailem, popíšete své představy o logu, jeho použití a celkovém záměru vizuální identity. Čím podrobněji a důkladněji to uděláte, tím lépe. Připravím pro vás grafický návrh loga v jedné variantě v č/b a barevné verzi. 

Návrh loga, který jste obdrželi máte možnost komentovat maximálně ve dvou připomínkových kolech. Vaše připomínky zapracuji a pošlu vám ke schválení.

Finální, profesionálně zpracované logo obdržíte ve formátech Ai, pdf, eps, jpg, png. Formáty Ai a eps jsou vektorové verze loga, které zachovají jeho vysokou kvalitu při různých změnách velikosti.

Chci kvalitní logo, které využiji jako silný marketingový nástroj

– objednat –

Obchodní podmínky

Další úpravy a korektury, které nebyly v původní kalkulaci účtuji hodinovou sazbou 800 Kč/h.
Cena nezahrnuje náklady na zakoupení fontu/písma.
Cena nezahrnuje licenci na výhradní použití loga. Tento případ řeším smlouvou o licenci.

Leták – oboustranný s textem a obrázky, formát A4

Grafický návrh letáku. Jedna úprava designu podle připomínek klienta

Zpracování letáku a sazba textů. Možnost dvou textových korektur

Standardní úprava fotografií

Finální verze letáku v nejvyšší tiskové kvalitě v pdf

Pro váš leták připravím grafický návrh, který vám pošlu. Tento návrh máte možnost jednou připomínkovat. Tyto připomínky zapracuji a pošlu vám úpravy ke schválení.

Z dodaných podkladů vytvořím pracovní verzi letáku a pošlu vám ji ke korektuře. V ceně jsou zahrnuty 2 korektury textu. Každá další úprava a korektura je účtována sazbou 800 Kč/h.

V ceně je jednoduchá úprava fotografií (pro tisk převod do CMYK, úprava jasu a kontrastu). Složitější úpravy fotografií jsou účtovány zvlášť. Leták obdržíte v nejvyšší kvalitě v pdf formátu.

Chci atraktivní leták s moderní svěží grafikou, která přitáhne zákazníka

– objednat –

Obchodní podmínky

V ceně není zahrnuto vyhledávání fotografií nebo ilustrací ve fotobance.
V ceně není zahrnuta ilustrace vytvořená na přání zákazníka.
Cena nezahrnuje náklady na zakoupení fontu/písma.

Klient dodá texty v elektronické podobě ve formátu doc, docx apod. Textové korektury klient vyznačí na papíře nebo v elektronické verzi PDF. Jiné varianty korektury nelze bohužel akceptovat.
Klient dodá fotografie a obrázky ve formátu tif, jpg, png. Pro malý obrázek je minimální velikost 1 MB. Pro celostránkový formát minimální velikost 3 MB.

Vícestránkový dokument s titulkou

brožura, časopis, kniha klasická nebo e-book, katalog, výroční zpráva

Kalkulace ceny za zpracování textového dokumentu je pouze předběžná. Finální cena závisí na více faktorech. Pro vaši lepší orientaci jsem připravila ukázky modelových kalkulací konkrétních zakázek, které jsou níže. Na výslednou kalkulaci má vliv:

Náročnost designu

Cena za návrh se odvíjí od požadavků zákazníka a zohledňuje také cílové použití dokumentu. Většinou zahrnuje 2 grafické návrhy.

Rozsah a náročnost sazby

Cena za sazbu se počítá podle finálního počtu stran dokumentu. Složitost sazby se hodnotí podle grafických a typografických úprav textů: nadpisy a podnadpisy, víceúrovňové seznamy, obsah, rejstřík, zpracování tabulek, zpracování odkazů pod čarou, graficky zvýrazněné části textu.

Úprava podkladů

O konečné ceně rozhoduje také kvalita podkladů, které od vás obdržím. Počet fotografií a obrázků, jejich jednoduchá (převod do CMYK, úprava jasu a kontrastu) nebo složitá úprava.

Finální počet korektur

Předem kalkulovaná cena zahrnuje 1 textovou korekturu dokumentu, kterou klient vyznačí na papíře nebo v elektronické verzi PDF. Další korektury jsou účtovány hodinovou sazbou 800 Kč/h.

Chci spočítat předběžnou kalkulaci pro zpracování textového dokumentu

– objednat –

Modelová kalkulace – brožura

Formát A4, barevnost CMYK, 32 stran včetně obálky, výstupem je tiskové pdf připravené pro tisk na digitálním nebo ofsetovém tiskovém stroji s následným ořezem a vazbou.

Informativní brožura vytvořená pro exkluzivní reprezentaci na mezinárodní konferenci, klientem je středně-velká firma. V tomto případě se původní předběžná kalkulace lišila od finální tím, že klient neměl na začátku spolupráce jasnou představu o rozsahu brožury. Z původních 12 stran s dvousloupcovou sazbou bylo stran 19. Během práce bylo rozhodnuto, pro větší přehlednost, o převodu některých textů do tabulek na celou stranu. Navýšení ceny vzniklo také z důvodu dalších textových korektur.

Kresba secesní lampy převedená do digitální podoby. Náladová ilustrace. Tmavě modrý podklad.

Cena za grafický design

Návrh obálky – titulní strana, 2, 3 a 4 obalová strana 2 800 Kč

Návrh listů vnitřního bloku 3 800 Kč

V ceně jsou zahrnuty 2 návrhy designu a 1 úprava podle připomínek zákazníka

Kresba secesní lampy převedená do digitální podoby. Náladová ilustrace. Tmavě modrý podklad.

Cena za sazbu – podle náročnosti

Sazba dvousloupcová s nadpisy a fotografiemi 250 Kč/strana

Sazba strukturované tabulky 450 Kč/strana

V ceně je zahrnuta 1 textová korektura, vyznačená zákazníkem v elektronickém pdf

Kresba secesní lampy převedená do digitální podoby. Náladová ilustrace. Tmavě modrý podklad.

Nakreslení plánků 800 Kč/h

Shrnutí

Grafický návrh obálky 2 800 Kč
Grafický návrh vnitřního bloku 3 800 Kč
Úprava designu navíc na přání zákazníka 800 Kč
Sazba dvousloupcová 19 stran/250 Kč 4 750 Kč
Sazba strukturované tabulky 8 stran/450 Kč 3 600 Kč
Nakreslení dvou plánků 800 Kč/h 3 400 Kč
Úprava fotografií 32 ks 800 Kč/h 4 800 Kč
Další korektury textu 800 Kč/h 3 000 Kč
Předtisková příprava 400 Kč

Celková cena 27 350 Kč

Chci objednat návrh a zpracování dokumentu pro luxusní prezentaci

– objednat –

Modelová kalkulace – e-book v pdf formátu

Formát A5, barvy – modrá a černá, 42 stran včetně obálky – výstupem je pdf dokument s interaktivními prvky v elektronické podobě, upravený pro distribuci e-mailem.

Kalkulace ceny pro tento dokument je přizpůsobená jeho použití. Dokument bude sloužit pro propagaci a naplnění strategie osobního marketingového plánu jednotlivce. (Děkuji Mgr. Alžbětě Vintrové za souhlas použít pro tuto modelovou kalkulaci její dílo.)

Kresba secesní lampy převedená do digitální podoby. Náladová ilustrace. Tmavě modrý podklad.

Cena za grafický design

Návrh obálky – titulní strana, 2, 3 a 4 obalová strana 900 Kč

Návrh listů vnitřního bloku 600 Kč

V ceně jsou zahrnuty 2 návrhy designu a 1 úprava podle připomínek zákazníka

Kresba secesní lampy převedená do digitální podoby. Náladová ilustrace. Tmavě modrý podklad.

Cena za sazbu – podle náročnosti

Sazba jednoduchá, bez obrázku 60 Kč/strana

Sazba jednosloupcová + odrážky + vytučnění textu 70 Kč/strana

Sazba úvodních stránek kapitol s ilustrací 40 Kč/strana

V ceně je zahrnuta 1 textová korektura, vyznačená zákazníkem v elektronickém pdf

Kresba secesní lampy převedená do digitální podoby. Náladová ilustrace. Tmavě modrý podklad.

Kresba a zpracování ilustrace

Shrnutí

Grafický návrh obálky 900 Kč
Grafický návrh vnitřního bloku 600 Kč
Sazba jednoduchá 15 stran/60 Kč 900 Kč
Sazba jednosloupcová 22 stran/70 Kč 1 540 Kč
Sazba úvodních stránek kapitol 6 stran/40 Kč 240 Kč
Ilustrace, návrh a zpracování 500 Kč
Interaktivní obsah a prokliky na web 200 Kč

Celková cena 4 880 Kč

Chci objednat návrh a zpracování dokumentu v této cenové kategorii

– objednat –

Obchodní podmínky

V ceně není zahrnuto vyhledávání fotografií nebo ilustrací ve fotobance.
V ceně není zahrnuta ilustrace vytvořená na přání zákazníka.
Cena nezahrnuje náklady na zakoupení fontu/písma.

Klient dodá texty v elektronické podobě ve formátu doc, docx apod. Textové korektury klient vyznačí na papíře nebo v elektronické verzi PDF. Jiné varianty korektury nelze bohužel akceptovat.
Klient dodá fotografie a obrázky ve formátu tif, jpg, png. Pro malý obrázek je minimální velikost 1 MB. Pro celostránkový formát minimální velikost 3 MB.